Nyheter

Nu finns vi på Instagram

Image titleFölj oss på Instagram på Djurens vänner i Lidköping. Eller sök på djurens_vanner_lidkoping i Instagram appen för att hitta oss.


Publicerad den 24-07-2015 07:59:25

Ny Styrelse

Ny Styrelse valdes på årsmötet den 23 mars

Ordförande: Charlotta Olsson

Vice ordförande. Maria Frölin

Sekreterare: Cecilia Emanuelsson-Jonsson¨

Ledamot: Annika Stenberg

Kassör: Marita Svahn-Dorsén

Suppleant: Arne Weidinger

Revisorer: Mona Höög och Ulla Ottosson

Köp inte - adoptera

Idag finns uppskattningsvis 100 000 oönskade hemlösa katter i Sverige. För varje kattunge som köps från en uppfödare så finns det en övergiven oönskad katt på ett katthem någonstans som inte får ett hem. 

Genom att adoptera en hemlös katt förändrar vi kanske inte hela världen men vi kan förändra någons värld. 

Publicerad den 29-12-2014 12:06:32

Expeditions- och besökstider

Expeditionstid tisdagar kl 17-19, telefontid och bokade besök.

Besökstid lördagar jämna veckor kl 11-12:30

VÄLKOMNA!

Publicerad den 19-08-2013 19:37:34